MENU

Yummy (Fan Lip Sync) Lời bài hát - Dịch sang tiếng Việ - Justin Bieber

Yeah, you got that yummy-yum
That yummy-yum, that yummy-yummy
Yeah, you got that yummy-yum
That yummy-yum, that yummy-yummyTOP 1 Việt Nam


Yummy (Fan Lip Sync) Lời bài hát - Justin Bieber

Yeah, you got that yummy-yum
That yummy-yum, that yummy-yummy
Yeah, you got that yummy-yum
That yummy-yum, that yummy-yummy
Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe
Any night, any day
Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe
In the mornin' or the late
Say the word, on my way

[Verse 1]


Bona fide stallion
Ain't in no stable, no, you stay on the run
Ain't on the side, you're number one
Yeah, every time I come around, you get it done (You get it done)

[Pre-Chorus]
Fifty-fifty, love the way you split it
Hundred racks, help me spend it, babe
Light a match, get litty, babe
That jet set, watch the sunset kinda, yeah, yeah
Rollin' eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah

[Chorus]
Yeah, you got that yummy-yum


That yummy-yum, that yummy-yummy
Yeah, you got that yummy-yum
That yummy-yum, that yummy-yummy
Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe
Any night, any day
Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe
In the mornin' or the late
Say the word, on my way

[Verse 2]
Standin' up, keep me on the rise
Lost control of myself, I'm compromised


You're incriminating, no disguise (No disguise)
And you ain't never runnin' low on supplies

[Pre-Chorus]
Fifty-fifty, love the way you split it
Hundred racks, help me spend it, babe
Light a match, get litty, babe
That jet set, watch the sunset kinda, yeah, yeah
Rollin' eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah

[Chorus]
Yeah, you got that yummy-yum
That yummy-yum, that yummy-yummy (You stay flexin' on me)
Yeah, you got that yummy-yum (Yeah, yeah)


That yummy-yum, that yummy-yummy
Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah, babe)
Any night, any day
Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah, babe)
In the mornin' or the late
Say the word, on my way

[Bridge]
Hop in the Lambo', I'm on my way
Drew House slippers on with a smile on my face
I'm elated that you are my lady
You got the yum, yum, yum, yum


You got the yum, yum-yum, woah
Woah-ooh

[Chorus]
Yeah, you got that yummy-yum
That yummy-yum, that yummy-yummy
Yeah, you got that yummy-yum
That yummy-yum, that yummy-yummy
Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah, babe)
Any night, any day
Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah, babe)
In the mornin' or the late


Say the word, on my way


Translations - Links


Yummy (Fan Lip Sync) - Justin Bieber
Yummy (Fan Lip Sync) - Deutsche Übersetzung
Yummy (Fan Lip Sync) - 翻訳 日本語で
Yummy (Fan Lip Sync) - Tradução em Português
Yummy (Fan Lip Sync) - Terjemahan bahasa indonesia
Yummy (Fan Lip Sync) - แปลภาษาไทย
Yummy (Fan Lip Sync) - Traduction Française
Yummy (Fan Lip Sync) - Türkçe Çeviri
Yummy (Fan Lip Sync) - 中文翻译
Yummy (Fan Lip Sync) - Traducción al Español


Yummy (Fan Lip Sync) Lời bài hát - Dịch sang tiếng Việ - Justin Bieber


Vâng, bạn có ngon-yum mà
Đó yummy-yum, mà ngon-ngon
Vâng, bạn có ngon-yum mà
Đó yummy-yum, mà ngon-ngon
Hãy nói với anh, trên đường về
Vâng Babe, yeah Babe, yeah Babe
Bất kỳ đêm, bất cứ ngày nào
Hãy nói với anh, trên đường về
Vâng Babe, yeah Babe, yeah Babe
Trong Mornin' hoặc cuối
Hãy nói với anh, trên đường về


[Câu 1]
Bona fide ngựa
Không có trong không ổn định, không có, bạn ở lại trên đường chạy trốn
không phải là ở bên cạnh, cho bạn một số đang
Vâng, mỗi khi tôi đi xung quanh, bạn làm cho nó thực hiện (Bạn làm cho nó thực hiện)

[Pre-Chorus]
Năm mươi năm mươi, thích cách bạn chia nó
Trăm kệ, giúp tôi dành nó, Babe
Ánh sáng một trận đấu, get litty, Babe
Đó là bộ máy bay phản lực, ngắm cảnh hoàng hôn kinda, yeah, yeah
mắt Rollin' sao trong đầu tôi, làm cho ngón chân curl của tôi, yeah, yeah

[Điệp khúc]


Vâng, bạn có ngon-yum mà
Đó yummy-yum, mà ngon-ngon
Vâng, bạn có ngon-yum mà
Đó yummy-yum, mà ngon-ngon
Hãy nói với anh, trên đường về
Vâng Babe, yeah Babe, yeah Babe
Bất kỳ đêm, bất cứ ngày nào
Hãy nói với anh, trên đường về
Vâng Babe, yeah Babe, yeah Babe
Trong Mornin' hoặc cuối
Hãy nói với anh, trên đường về

[Verse 2]
Đứng lên, giữ cho tôi ngày càng tăng


Mất quyền kiểm soát bản thân mình, tôi bị tổn thương
Bạn đang buộc tội, không ngụy trang (Không ngụy trang)
Và bạn không bao giờ Runnin' thấp vào nguồn cung cấp

[Pre-Chorus]
Năm mươi năm mươi, thích cách bạn chia nó
Trăm kệ, giúp tôi dành nó, Babe
Ánh sáng một trận đấu, get litty, Babe
Đó là bộ máy bay phản lực, ngắm cảnh hoàng hôn kinda, yeah, yeah
mắt Rollin' sao trong đầu tôi, làm cho ngón chân curl của tôi, yeah, yeah

[Điệp khúc]
Vâng, bạn có ngon-yum mà
Đó yummy-yum, mà ngon-ngon (Bạn nghỉ flexin' vào tôi)


Vâng, bạn đã nhận rằng yummy-yum (yeah, yeah)
Đó yummy-yum, mà ngon-ngon
Hãy nói với anh, trên đường về
Vâng Babe, yeah Babe, yeah Babe (Yeah, Babe)
Bất kỳ đêm, bất cứ ngày nào
Hãy nói với anh, trên đường về
Vâng Babe, yeah Babe, yeah Babe (Yeah, Babe)
Trong Mornin' hoặc cuối
Hãy nói với anh, trên đường về

[Cầu]
Hop trong Lambo', tôi đang trên đường về
Drew Nhà Dép lê trên với một nụ cười trên khuôn mặt của tôi
Tôi phấn khởi rằng bạn là người phụ nữ của tôi


Bạn có những yum, yum, yum, yum
Bạn có những yum, yum-yum, woah
Woah-ooh

[Điệp khúc]
Vâng, bạn có ngon-yum mà
Đó yummy-yum, mà ngon-ngon
Vâng, bạn có ngon-yum mà
Đó yummy-yum, mà ngon-ngon
Hãy nói với anh, trên đường về
Vâng Babe, yeah Babe, yeah Babe (Yeah, Babe)
Bất kỳ đêm, bất cứ ngày nào
Hãy nói với anh, trên đường về
Vâng Babe, yeah Babe, yeah Babe (Yeah, Babe)


Trong Mornin' hoặc cuối
Hãy nói với anh, trên đường về