MENU

บ่งามแต่หมาน 「เนื้อเพลง」 - มุก ขวัญใจ

เอ้าละว่าเฮาเอย โอ๋ละว่าอ้ายเอ้ย
โอ โฮะ โอ โอ โฮะ โอ. ให้หมานเบิดปี

ได้ยินข่าวดีมื้อนี้มีหมอลำใหญ่TOP 1 ประเทศไทย


บ่งามแต่หมาน 「เนื้อเพลง」 - มุก ขวัญใจ

เอ้าละว่าเฮาเอย โอ๋ละว่าอ้ายเอ้ย
โอ โฮะ โอ โอ โฮะ โอ. ให้หมานเบิดปี

ได้ยินข่าวดีมื้อนี้มีหมอลำใหญ่
ไผพร้อมบวกได้ ให้ฟ้าว มาเด้อ
อยู่ข้างรถแห่ยกมื้อเเก่เเด่ไผเห็นทักได้
ถ้าไผถึกใจขอไลน์กะให้เบิด
*สิทักเป็นหมู่หรือเป็นเนื้อคู่กะแฮงดี
เฮ็ดให้น้องฮู้สึกดีบอกเป็นพี่น้องบ่เอาเด้อ
บ่งามคือไผแต่จริงใจบ่กะล่าว
บ่ถือโตกะเป็นผุสาวไทบ้านมักม่วน
**บ่งามแต่หมานไปบุญมื้อวานกะได้ผุบ่าว
มาเป็นจุ้ม เป็นซาว หุ่มมาขอไลน์


บ่งามคือไผสาวธรรมดาบ้านๆคนนี้
แต่อยู่นำแล้วมีความสุขสบายใจ
บ่งามแต่หมานผุบ่าวมื้อวานแตกอยู่ซวดๆ
มาเต้น มาชวน เว้าหยอกเว้าล่อ
มานัดเจอกันอีกกะได้เด้อผุบ่าว
น้องบ่สวยคือเขาแต่จริงใจกับอ้ายเด้อ เออ เฮอะเออ เฮอะ เออ