MENU

Happier Than Ever - Հայերեն թարգմանությունը - Billie Eilish 「Բառերը」

When I'm away from you
I'm happier than ever
Wish I could explain it better
I wish it wasn't true, mmm


Happier Than Ever 「Բառերը」 - Billie Eilish

When I'm away from you
I'm happier than ever
Wish I could explain it better
I wish it wasn't true, mmm

[Verse 1]
Give me a day or two
To think of something clever
To write myself a letter
To tell me what to do, mm-mm
Do you read my interviews?
Or do you skip my avenue?
When you said you were passin' through


Was I even on your way?
I knew when I asked you to (When I asked you to)
Be cool about what I was tellin' you
You'd do the opposite of what you said you'd do (What you said you'd do)
And I'd end up more afraid
Don't say it isn't fair
You clearly weren't aware that you made me miserable, ooh
So if you really wanna know

[Chorus]
When I'm away from you (When I'm away from you)
I'm happier than ever (I'm happier than ever)
Wish I could explain it better (Wish I could explain it better)
I wish it wasn't true, mmm[Instrumental Break]

[Verse 2]
You call me again, drunk in your Benz
Drivin' home under the influence
You scared me to death but I'm wastin' my breath
Cause you only listen to your fuckin' friends
I don't relate to you
I don't relate to you, no
Cause I'd never treat me this shitty
You made me hate this city

[Verse 3]


And I don't talk shit about you on the internet
Never told anyone anything bad
Cause that shit's embarrassing, you were my everything
And all that you did was make me fuckin' sad
So don't waste the time I don't have
And don't try to make me feel bad
I could talk about every time that you showed up on time
But I'd have an empty line 'cause you never did
Never paid any mind to my mother or friends, so I
Shut 'em all out for you 'cause I was a kid

[Outro]
You ruined everything good
Always said you were misunderstood


Made all my moments your own
Just fuckin' leave me alone


Happier Than Ever - Հայերեն թարգմանությունը - Billie Eilish 「Բառերը」


Երբ ես քեզնից հեռու եմ
Ես ավելի երջանիկ եմ, քան երբեւէ
Կցանկանայի, որ ես ավելի լավ բացատրեմ
Կցանկանայի, որ դա ճիշտ չլիներ, մմ

[Հատված 1]
Տվեք ինձ մեկ-երկու օր
Մտածել խելացի բանի մասին
Ինքս ինձ նամակ գրելու համար
Ասել ինձ, թե ինչ անել, մմ-մմ
Կարդում եք իմ հարցազրույցները:


Թե դուք բաց եք թողնում իմ պողոտան:
Երբ ասում ես, որ անցնում ես
Ես նույնիսկ քո ճանապարհին էի:
Ես գիտեի, թե երբ եմ խնդրել ձեզ (երբ ես ձեզ հարցրեցի)
Եղեք զով այն մասին, թե ինչ եմ ես ասում
Դու անես, թե ինչ ես ասել, որ կանես (ինչ ես ասում, որ կանես)
Եվ ես ավելի շատ կվախենայի
Մի ասա, որ արդար չէ
Դուք հստակ տեղյակ չէիք, որ ինձ թշվառ եք դարձրել, օ oh
Այնպես որ, եթե իսկապես ուզում եք իմանալ

[Երգչախումբ]
Երբ ես քեզնից հեռու եմ (երբ ես քեզնից հեռու եմ)
Ես ավելի երջանիկ եմ, քան երբեւէ (ես ավելի երջանիկ եմ, քան երբեւէ)


Անկանում եմ, որ կարողանայի ավելի լավ բացատրել (ցանկություն, որ կարողանայի դա ավելի լավ բացատրել)
Կցանկանայի, որ դա ճիշտ չլիներ, մմ

[Գործիքային ընդմիջում]

[2-րդ տեղում]
Դուք ինձ կրկին զանգում եք, հարբած ձեր Benz- ում
Drivin 'Home- ը ազդեցության տակ
Դուք վախեցաք ինձ մահվան, բայց ես վատնում եմ իմ շունչը
Որովհետեւ դուք միայն լսում եք ձեր Fuckin ընկերներին
Ես քեզ հետ չեմ առնչվում
Ես քեզ չեմ վերաբերում, ոչ
Որովհետեւ ես երբեք չէի վերաբերվեի ինձ այս ամոթալի
Դու ստիպեցիր ինձ ատել այս քաղաքը[3-րդ համարը]
Եւ ես չեմ խոսում ձեր մասին, ինտերնետում
Երբեք ոչ ոքի մի վատ բան մի ասա
Պատճառը, որ խայտառակությունը ամոթալի է, դու իմ ամեն ինչն ես եղել
Եւ այն ամենը, ինչ դու արեցիր, ինձ տխուր դարձրու
Այնպես որ, մի վատնեք այն ժամանակը, երբ չունեմ
Եվ մի փորձեք ինձ վատ զգալ
Ես կարող էի խոսել ամեն անգամ, երբ ժամանակին ցուցադրվեցիր
Բայց ես դատարկ տող ունեմ, քանի որ դու երբեք չես արել
Երբեք միտք չվճարեց մորս կամ ընկերների հետ, ուստի ես
Փակիր բոլորիդ համար », քանի որ ես երեխա էի

[Outro]


Դուք ամեն ինչ լավ եք քանդել
Միշտ ասում էր, որ սխալ եք հասկացել
Իմ բոլոր պահերը պատրաստեց ձեր սեփականը
Ուղղակի ծիծաղեք ինձ հանգիստ թողեք