MENU

Tekst: Billie Eilish - Hrvatski prijevod - Happier Than Ever

When I'm away from you
I'm happier than ever
Wish I could explain it better
I wish it wasn't true, mmm


Billie Eilish Tekst - Happier Than Ever

When I'm away from you
I'm happier than ever
Wish I could explain it better
I wish it wasn't true, mmm

[Verse 1]
Give me a day or two
To think of something clever
To write myself a letter
To tell me what to do, mm-mm
Do you read my interviews?
Or do you skip my avenue?
When you said you were passin' through


Was I even on your way?
I knew when I asked you to (When I asked you to)
Be cool about what I was tellin' you
You'd do the opposite of what you said you'd do (What you said you'd do)
And I'd end up more afraid
Don't say it isn't fair
You clearly weren't aware that you made me miserable, ooh
So if you really wanna know

[Chorus]
When I'm away from you (When I'm away from you)
I'm happier than ever (I'm happier than ever)
Wish I could explain it better (Wish I could explain it better)
I wish it wasn't true, mmm[Instrumental Break]

[Verse 2]
You call me again, drunk in your Benz
Drivin' home under the influence
You scared me to death but I'm wastin' my breath
Cause you only listen to your fuckin' friends
I don't relate to you
I don't relate to you, no
Cause I'd never treat me this shitty
You made me hate this city

[Verse 3]


And I don't talk shit about you on the Internet
Never told anyone anything bad
Cause that shit's embarrassing, you were my everything
And all that you did was make me fuckin' sad
So don't waste the time I don't have
And don't try to make me feel bad
I could talk about every time that you showed up on time
But I'd have an empty line 'cause you never did
Never paid any mind to my mother or friends, so I
Shut 'em all out for you 'cause I was a kid

[Outro]
You ruined everything good
Always said you were misunderstood


Made all my moments your own
Just fuckin' leave me alone


Tekst: Billie Eilish - Hrvatski prijevod - Happier Than Ever


Kad sam daleko od tebe
Sretnik sam nego ikad
Volio bih da to mogu bolje objasniti
Volio bih da to nije istina, mmm

[Stih 1]
Daj mi dan ili dva
Misliti o nečemu pametnoj
Pisati sebe pismo
Reći mi što da radim, mm-mm
Čitate li moje intervjue?


Ili preskočite moju avenuu?
Kad si rekao da si prolazio
Jesam li i na putu?
Znao sam kad sam te zamolio (kad sam te zamolio)
Budite cool o onome što sam vam rekao
Učinio bi suprotno od onoga što si rekao da ćeš učiniti (što si rekao da ćeš učiniti)
I završio bih više boj
Nemojte reći da nije pošteno
Očito niste bili svjesni da ste me učinili jadnim, ooh
Dakle, ako stvarno želiš znati

[Chorus]
Kada sam daleko od tebe (kad sam daleko od tebe)
Sretnik sam nego ikad (sretniji sam nego ikad)


Volio bih da mogu bolje objasniti (želim da mogu bolje objasniti)
Volio bih da to nije istina, mmm

[Instrumentalni prekid]

[Stih 2]
Zoveš me opet, pijan u svom Benzu
Drivin 'dom pod utjecajem
Uplašio si me do smrti, ali ja sam dah dah
Uzrok samo slušajte svoje jebene prijatelje
Ne odnosim se na vas
Ne odnosim se na vas, ne
Jer me nikad neću tretirati ovo usrano
Natjerao si me da mrzim ovaj grad[Stih 3]
I ne govorim o vama na internetu
Nikad nikome ništa nije loše
Jer to sranje neugodno, ti si bio sve
I sve što si učinio bilo je jebeno tužno
Nemojte trošiti vrijeme koje nemam
I ne pokušavajte da se osjećam loše
Mogao bih razgovarati svaki put kad se pojavio na vrijeme
Ali ja bih imao praznu liniju jer nikad nisi učinio
Nikad ne plati bilo koji um mojoj majci ili prijateljima, tako i ja
Zatvoriti ih sve za tebe jer sam bio klinac

[Outro]


Uništio si sve dobro
Uvijek je rekao da si pogrešno shvaćen
Učinili su sve moje trenutke
Samo me jebeno ostavimo na miru