MENU

Your Power - Billie Eilish 「текстове на песни」 - Български превод by Sanderlei

Try not to abuse your power
I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power
But havin' it's so strange


Your Power - Billie Eilish 「текстове на песни」

Try not to abuse your power
I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power
But havin' it's so strange

[Verse 1]
She said you were a hero
You played the part
But you ruined her in a year
Don't act like it was hard
And you swear you didn't know (Didn't know)
No wonder why you didn't ask
She was sleepin' in your clothes (In your clothes)


But now she's got to get to class

[Pre-Chorus]
How dare you?
And how could you?
Will you only feel bad when they find out?
If you could take it all back
Would you?

[Chorus]
Try not to abuse your power
I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power
But havin' it's so strange[Verse 2]
I thought that I was special
You made me feel
Like it was my fault, you were the devil
Lost your appeal
Does it keep you in control? (In control)
For you to keep her in a cage?
And you swear you didn't know (Didn't know)
You said you thought she was your age

[Pre-Chorus]
How dare you?
And how could you?


Will you only feel bad if it turns out
That they kill your contract?
Would you?

[Chorus]
Try not to abuse your power
I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power
But power isn't pain

[Outro]
Mmm
Ooh
La-la-la-la-la, hmm


La-la-la-la-la-la, la-la


Your Power - Billie Eilish 「текстове на песни」 - Български превод by Sanderlei


Опитайте се да не злоупотребявате с властта си
Знам, че не сме избрали да променим
Може да не искате да загубите силата си
Но все пак е толкова странно

[Стих 1]
Тя каза, че си герой
Ти играеше частта
Но вие я съсипате за една година
Не действайте така, сякаш беше трудно
И ти се кълна, че не знаеш (не знаеш)
Нищо чудно защо не сте искали


Тя беше спяла в дрехите ти (в дрехите ви)
Но сега тя трябва да стигне до клас

[Pre-chorus]
Как смееш?
И как можеш?
Ще се ли чувствате само когато разберете?
Ако можеш да го вземеш обратно
Би ли?

[Хор]
Опитайте се да не злоупотребявате с властта си
Знам, че не сме избрали да променим
Може да не искате да загубите силата си


Но все пак е толкова странно

[Стих 2]
Мислех, че съм специален
Ти ме накара да се чувствам
Както беше моя вина, ти беше дяволът
Загубиха своя апел
Поддържа ли ви контрола? (Под контрол)
За да я държите в клетка?
И ти се кълна, че не знаеш (не знаеш)
Ти каза, че си мислил, че е твоята възраст

[Pre-chorus]
Как смееш?


И как можеш?
Ще се чувствате ли само ако се окаже
Че убиват договора ви?
Би ли?

[Хор]
Опитайте се да не злоупотребявате с властта си
Знам, че не сме избрали да променим
Може да не искате да загубите силата си
Но силата не е болка

[Outro]
Mmm.
Ooh.


La-la-la-la-la, hmm
La-la-la-la-la-la, la-la