MENU

Lost Cause - Billie Eilish 「Текст」 - Български превод

Something's in the—
Something's in the air right now
Like I'm losin' track of time (Time, time)
Like I don't really care right now


Lost Cause - Billie Eilish 「Текст」

Something's in the—
Something's in the air right now
Like I'm losin' track of time (Time, time)
Like I don't really care right now
But maybe that's fine
You weren't even there that day
I was waitin' on you (You, you)
I wonder if you were aware that day
Was the last straw for me and I knew

[Pre-Chorus]
I sent you flowers
Did you even care?


You ran the shower
And left them by the stairs
Ooh-ooh-ooh, a-a-a-ayy
Thought you had your shit together, but damn, I was wrong (Wrong)

[Chorus]
You ain't nothin' but a lost cause (Cause, cause)
And this ain't nothin' like it once was (Was, was)
I know you think you're such an outlaw
But you got no job (Job)
You ain't nothin' but a lost cause (Cause)
And this ain't nothin' like it once was (Was)
I know you think you're such an outlaw
But you got no job[Verse 2]
I used to think you were shy (Shy)
But maybe you just had nothing on your mind
Maybe you were thinkin' 'bout yourself all the time
I used to wish you were mine (Mine)
But that was way before I realized
Someone like you would always be so easy to find
(So) So easy (So, so)
Hee, mm-mm-mm, mm

[Pre-Chorus]
Gave me no flowers
Wish I didn't care


You'd be gone for hours
Could be anywhere
Ooh-ooh-ooh
Ah-ah-ah-ah-ah
Thought you would've grown eventually, but you proved me wrong (Wrong)

[Chorus]
You ain't nothing but a lost cause (Cause)
And this ain't nothing like it once was (Was)
I know you think you're such an outlaw (Yeah)
But you got no job (No job)
You ain't nothing but a lost cause (Cause)
And this ain't nothing like it once was (Was)
I know you think you're such an outlaw (Think you're such a lost cause)


But you got no job

[Outro]
(What did I tell you?)
(Don't get complacent)
(It's time to face it now, na-na, na-na, na-na)
(What did I tell you?)
(Don't get complacent)
(It's time to face it now, na-na, na-na, na-na)


Lost Cause - Billie Eilish 「Текст」 - Български превод


Нещо е в
Сега нещо е във въздуха
Както аз съм следа на времето (време, час)
Както наистина не се интересувам точно сега


Но може би това е добре
Ти не си бил дори този ден
Бях чакал на теб (ти, ти)
Чудя се дали знаеш този ден
Беше последната слама за мен и аз знаех

[Pre-chorus]
Изпратих ви цветя
Дори ли сте се грижили?
Ти се движеше
И ги остави по стълбите
Ooh-ooh-ooh, a-a-a-ayyy
Мислех, че сте имали лайна заедно, но по дяволите, греша (погрешно)


[Хор]
Вие не сте нищо, но загубена причина (причина, причина)
И това не е нищо, което някога е било (беше, беше)
Знам, че си мислиш, че си такъв разбойник
Но нямате работа (работа)
Вие не сте нищо, но загубена причина (причина)
И това не е нищо като веднъж беше (беше)
Знам, че си мислиш, че си такъв разбойник
Но нямаш работа

[Стих 2]
Мислях, че си срамежлив (срамежлив)
Но може би просто нямаше нищо в ума си
Може би си мислиш за това


Пожелавах ви да си моя (моя)
Но това беше път, преди да разбера
Някой като теб винаги ще бъде толкова лесен за намиране
(Така) толкова лесно (така, така че)
Хи, mm-mm-mm, mm

[Pre-chorus]
Не ми даде цветя
Пожелавам да се грижа
Бихте си отишли ​​в продължение на часове
Може да бъде навсякъде
Ooh-ooh-ooh
Ah-ah-ah-ah-ah
Мислех, че в крайна сметка щеше да се разрасне, но ти ме доказаш погрешно (погрешно)[Хор]
Вие не сте нищо друго освен загубена причина (причина)
И това не е нищо като веднъж (беше)
Знам, че мислиш, че си такъв разбойник (да)
Но нямаш работа (без работа)
Вие не сте нищо друго освен загубена причина (причина)
И това не е нищо като веднъж (беше)
Знам, че си мислиш, че си такъв разбойник (мисля, че си толкова загубена причина)
Но нямаш работа

[Outro]
(Какво ти казах?)
(Не се справяйте)


(Време е да се изправим сега, Na-Na, Na-Na, Na-Na)
(Какво ти казах?)
(Не се справяйте)
(Време е да се изправим сега, Na-Na, Na-Na, Na-Na)