MENU

Male Fantasy - Превод на српском by Sanderlei - Billie Eilish 「Превод песме」

Home alone, tryin' not to eat
Distract myself with pornography
I hate the way she looks at me
I can't stand the dialogue, she would never be


Male Fantasy 「Превод песме」 - Billie Eilish

Home alone, tryin' not to eat
Distract myself with pornography
I hate the way she looks at me
I can't stand the dialogue, she would never be
That satisfied, it's a male fantasy
I'm goin' back to therapy

[Chorus]
Cause I loved you then, and I love you now
And I don't know how
Guess it's hard to know when nobody else comes around
If I'm getting over you
Or just pretending to


Be alright, convince myself I hate you

[Interlude]
(Want me to sing in here?)
(Okay)

[Verse 2]
I got a call from a girl I used to know
We were inseparable years ago
Thought we'd get along, but it wasn't so
And it's all I think about when I'm behind the wheel
I worry this is how I'm always gonna feel
But nothing lasts, I know the deal


[Chorus]
But I loved you then, and I love you now
And I don't know how
Guess it's hard to know when nobody else comes around
If I'm getting over you
Or just pretending to
Be alright, convince myself I hate you

[Outro]
Can't get over you
No matter what I do
I know I should, but I could never hate you


Male Fantasy - Превод на српском by Sanderlei - Billie Eilish 「Превод песме」


Кући сам, покушај да не једеш


Одвратити се по порнографијом
Мрзим начин на који ме гледа
Не могу да поднесем дијалог, никад не би била
То је задовољно, то је мушко фантазија
Вратим се назад на терапију

[Припев]
Јер сам те тада волео, и сада те волим
И не знам како
Претпостављам да је тешко знати када нико други не дође около
Ако пређем преко тебе
Или се само претварајући
Буди у реду, убедити се да те мрзим


[Интерлуде]
(Желите да певам овде?)
(Добро)

[Стих 2]
Добио сам позив од девојке коју сам познавао
Били смо нераздвојне пре много година
Мислио сам да ћемо се слагати, али то није било тако
И све о свему мислим кад сам иза точка
Бринем се овако се осећам увек
Али ништа не траје, знам договор

[Припев]
Али тада сам те волео и сада те волим


И не знам како
Претпостављам да је тешко знати када нико други не дође около
Ако пређем преко тебе
Или се само претварајући
Буди у реду, убедити се да те мрзим

[Оутро]
Не могу да те преболим
Без обзира шта радим
Знам да бих требао, али никад те не бих могао мрзити