MENU (10)

หลบไม่หลบ(ให้กูถ้า) - บ.เบิ้ล สามร้อยXเต็ม นาวา 「Songtext」

เนื้อเพลง หลบไม่หลบ
จบทีน้องเห้อจบได้แล้ว
เรียนกี่ปีแล้วล่ะสาวใต้
ไปทำไหร่เล่านานจนใจหาย


หลบไม่หลบ(ให้กูถ้า) 「Songtext」 - บ.เบิ้ล สามร้อยXเต็ม นาวา

เนื้อเพลง หลบไม่หลบ
จบทีน้องเห้อจบได้แล้ว
เรียนกี่ปีแล้วล่ะสาวใต้
ไปทำไหร่เล่านานจนใจหาย
โทรเฟสโทรไลน์ไปวันๆ
*สวนยางสวนปาล์มราคาดี
คิดใว้ปลายปีออกเอเหม็ด
สาวน้อยน้องเห้ออย่าล็อกแล็ก
อย่าเที่ยวซ็อกแซ็กหนุกตามเพื่อน
**หลบไม่หลบหลบไม่หลบให้กูถ้า
ถ้ามึงไม่มากูหาอื่น
คนหน้าตาดีข้างๆเริน
ประตกหัวนอนมีราสา


หรือน้องบัดสีภาษาใต้
พ่อเฒ่าแม่เฒ่าบอกหลบมา
แขบแขบเรียนแลต่ะ
ก่อนอิบ้าก็เพราะเธอ

หลบไม่หลบหลบไม่หลบให้บอกมา
เรียนไม่จบให้หลบมาป่ายางลุย
เมามั้งเรียนมั้งอย่าผ้าลุ้ย
หวังชุดครุยนั้นหลบมา