MENU (1)

Tohi - Hale - Translation and Lyrics (Song)

حله، حله
(اوبنتو، اوبنتو)
بیت‌ها رو می‌زنه اوبنتو
منم سولد اوت بودم تورنتو


Tohi - Hale (Song)

حله، حله
(اوبنتو، اوبنتو)
بیت‌ها رو می‌زنه اوبنتو
منم سولد اوت بودم تورنتو
یه شب دو شب نبود
کل هفته داشتیم مومنتو
رو تنمه خاکِ خدا
میگی بُردی، باشه دو بار
نه نیستم فازِ شما
شب می‌بینی خواب دلار

[هم‌خوان: تهی]
حله حله حله


حل می‌کنم توش
بله بله بله
در نمیاد بوش
حله حله حله
حل می‌کنم توش
They see me
They watchin
منم باهوش

[قسمت ۱: تهی]
شب می‌زنم پینگ‌پنگ
گنگم، کینگ کونگ
کی تو رینگ برد؟
اونی که بود رو بیلبورد


داده بودم به تیم، قول
پارو بکنیم، بشه جیب پُر
باش مواظب حرف‌هات که
عواقبش دردناکه
طرفدارهام، ارتشِ تهی
بهم میگن سلام فرمانده
ایزی، ایزی
نگی چیزی میزی یهو
تیزی میزی میره
یه جای بد
با حصین اومدم
بگو یا امام
بیست سال نیومد
کسی جایِ ما


تو رو فقط گوش میدن خاله‌هات
ولی ما زیرزمین رو کردیم وایرال
یکی نیست بگه، چاقال
نسل یک تا چهار
وقتی که ما رپ می‌کردیم
شما بودی تو کمر بابات

[قسمت ۲: حصین]
فاز شَر نگیر بابا
پُرم خودم
اونقدری که خم بشه دارا
اونی که تا دیروز
جلوم سر می‌داد بالا
الان دیگه سر پایین


چرخیده کاراش
دیدی تهش سیاه‌ست
پس عزت زیاد
لاشی از این کشفیات
بیشتر بگم خشک میشه تفریحات
میخوای درس بگیری ازمون
شب بیا
جاده بازه، بسم الله
آغوش وا
هر کی که اِشکِل داشت
شل کنه این طرف
بشه چشمش باز
حاجی معمولا چیله
ولی عشقش کار


لاشی رو باید زد
تو صفرش کاشت
عبرت بشه
دیگه نره اشتب، راه
و با ما کار جَمعه
کَش میشه استخراج
شماها می‌فروشید همو
سرِ چندر غاز
لقمتون میده بوی استفراغ
از خرده تا گنده، بی استثناء
بپا قصه‌تون تهش نشه استدلال
اوین که نه آشنائه، قزل باز
کس نگو برو بابا
بزار بیاد باد


فقط داری میری
بگو کی بود جنس بهت داد؟
بد کسشر شک نکن
مثل ورس‌هات
کس گفتن تو رپ
تویی استعداد

[هم‌خوان: تهی]
حله حله حله
حل می‌کنم توش
بله بله بله
در نمیاد بوش
حله حله حله
حل می‌کنم توش


They see me
They watchin
منم باهوش
حله حله حله
حل می‌کنم توش
بله بله بله
در نمیاد بوش
حله حله حله
حل می‌کنم توش
They see me
They watchin
منم باهوش

[قسمت ۳: امیر تتلو]


خوش نباش که زنده‌ای بی مغز
من به کفتارم
اجازه زندگی میدم
دور ما هالیوودی مالیوودی، پیف
اینا چه بو جنده‌ای میدن
شر نکن که شر منم
تو یه مثقالی، من خرمنم
میدم، می‌کننت در محل
من کجام؟ من جلومه منظره‌ام
ابتدا تو انتحاری من
سعی نکن که عین ما شی، نه
یهو دیدی که دستمه، چاقال
آبمو روی زیدت پاشیدم
من یه شیرِ وحشیِ باحال


که دورم حتی جنده لاشی هست
یه موتور بوگاتی رومه
که زدم قید ماشینم

[قسمت ۴: پیشرو]
کونیا، من کمرم پره
تو همین جوری کس میگی
فقط از خودت
فکر نمیکنی نمی‌جوئمت
چون دهنم پُره
روت ضربدر می‌زنم
و علفم رولت
رپ و هیپ هاپ
واسه من پیتزان


جفتشو خوردم
گائیدم، تری‌سام
خمیرش که می‌کردم تلیت
یه خروس داشت
رو تخم مرغ می‌رید
همون موقع تخمشو کردم فریز
چند وقت پیش می‌کرد
جیلیز ولیز
تخمشو شکونده بودم با مته
مثل توربو
افتاده زیر پای بچه
دارن هم‌دیگه رو هم
می‌کنن دریبل
این یکی به اون یکی میگه


کُسِ بی‌بی‌ت
اینا هم بی ادبن
هم بی ریخت
ولی خب تربیت‌شون هم کیریس
رونالدو نگو
من مارلون براندو
می‌کنم بدون کاندوم، کماندو
بپرست بدون سانسور خداتو
ماشالله، همه هم پابلو اسکوبار و
امروز روزتون نیست
چون زدیم به لونه سوسک‌تون
پیف پاف
هیپ هاپ
چشمات رو به هر کی دوختی، سوختی


بی دوری، دوستی
ما اینجائیم

[هم‌خوان: تهی]
حله حله حله
حل می‌کنم توش
بله بله بله
در نمیاد بوش
حله حله حله
حل می‌کنم توش
They see me
They watchin
منم باهوش
حله حله حله


حل می‌کنم توش
بله بله بله
در نمیاد بوش
حله حله حله
حل می‌کنم توش
They see me
They watchin
منم باهوش

[پایانی: تهی]
تهی، تتلو
حصین، پیشرو
رپ فارس چهار پایس و چهارپاش دست ماست


Tohi - Hale - Translation and Lyrics (Song)Hello, hello
(Ubuntu, Ubuntu)
Ubuntu beats the bits
I was sold out in Toronto
One night was not two nights
We had moments all week
On the soil of God
You say you won, ok twice
No, I am not your phase
At night, you dream of dollars

[synonym: null]
lol lol lol
I will solve it


yes yes yes
It doesn't come in Bush
lol lol lol
I will solve it
They see me
They are watching
I'm smart too

[Episode 1: Null]
I play ping pong at night
Gangnam, King Kong
Who won in the ring?
The one that was on the billboard
I had promised the team


Let's row, it will fill the pocket
Be careful what you say
The consequences are painful
My fans, the empty army
They say hello, commander
Izzy, Izzy
Don't say anything
The table is going fast
a bad place
I came with Hasin
Say, Imam
Twenty years did not come
someone in our place
Only your aunts listen to you


But we made the basement viral
There is no one to say, Chakal
Generation one to four
when we were rapping
You were in your father's back

[Episode 2: Hosin]
Don't get angry, dad
my own hair
It has enough to bend
The one until yesterday
My head was raised
Head down now
Turned his work


Didi Tahesh is black
So much respect
Some of these discoveries
More to say, entertainment will dry up
Do you want to learn from us?
Come night
Baze road, in the name of God
Hugs
Anyone who had an appearance
Relax this side
May he open his eyes
Haji is usually Chileh
But love is work
The corpse must be beaten


You planted zero
be a lesson
Don't be wrong, way
And work with us on Friday
The cache can be extracted
You sell everything
Goose head
Your mouth smells like vomit
From small to large, without exception
Don't spoil your story with arguments
Evin, who is not familiar, is a joker
Don't tell anyone, go, dad
let the wind come
you are just leaving


Tell me, who gave you sex?
Don't doubt Bad Kesher
Like your verses
Who said you rap?
you are talented

[synonym: null]
lol lol lol
I will solve it
yes yes yes
It doesn't come in Bush
lol lol lol
I will solve it
They see me


They are watching
I'm smart too
lol lol lol
I will solve it
yes yes yes
It doesn't come in Bush
lol lol lol
I will solve it
They see me
They are watching
I'm smart too

[Episode 3: Amir Tatlo]
Don't be happy that you are alive without a brain


I am a hyena
I give permission to live
Around us, Hollywood, Mollywood, pif
What kind of smell do they smell?
Do not be evil because I am evil
You are a plow, I am a thresher
I will, I will do it on the spot
where am I? I am in front of the landscape
First, you are my suicide
Don't try to be like us, no
Did you see that my hand is a knife?
I sprinkled my water on Zaid
I am a cool wild lion
There is even a dead body around me


A Bugatti engine
I hit my car

[Episode 4: Forerunner]
Konya, my waist is wide
You talk like that
only from yourself
You don't think I'm not looking for you
because my mouth is full
I cross you
And my grass is roulette
Rap and hip hop
Pizza for me
I ate his pair


Guidem, Trisam
The dough I used to make tallit
He had a rooster
Go on the egg
I froze the egg at the same time
how long ago
Gillies Willies
I had broken the egg with a drill
like a turbo
It fell under the child's feet
They have each other
They dribble
This one tells that one
B.B.T


They are also rude
Also messy
But their upbringing is also good
don't say ronaldo
I'm Marlon Brando
I do without a condom, commando
Worship your God without censorship
Mashallah, all Pablo Escobar and
Today is not your day
Because we hit your cockroach's nest
puff puff
Hip Hop
Whoever you set your eyes on, you are burned
Distance, friendship


we are here

[synonym: empty]
lol lol lol
I will solve it
yes yes yes
It doesn't come in Bush
lol lol lol
I will solve it
They see me
They are watching
I'm smart too
lol lol lol
I will solve it


yes yes yes
It doesn't come in Bush
lol lol lol
I will solve it
They see me
They are watching
I am smart

[end: null]
empty, empty
Hasin, the leader