MENU (10)

אינטלקטוערס - אודיה 「Lyrics」

אני בחצי זוגיות
ויש לי חצי עבודה
ואני חצי מאושרת
וחצי כפוית טובה


אינטלקטוערס 「Lyrics」 - אודיה

אני בחצי זוגיות
ויש לי חצי עבודה
ואני חצי מאושרת
וחצי כפוית טובה
ואתה חצי מאוהב בי
חצי מאוהב בך
כותב לי חצאי שירים
ומתסבך לי תצורה
אתה חכם אתה שואל
אותי שאלות שבבסיס
עומדת שאלה אחרת
אינטליגנציה היא כרטיס
להופעות שלך בלילה


עם בערך אהבה
ובערך ביטחון
שהוא עצמי אבל בך

בא לי לקום בלילה
בא לי לישון ביום
אתה חי לפי הספר
אני חיה את החלום
אם אתה כזה חזק
אז למה אתה בוכה פתאום
אולי כי אתה שומע
את השם שלי בכל מקום

אני שלמה עם כל החצי


ככה זה כשאין ברירה
ואני חצי חרדית
ואני חצי לבושה
ואתה חצי מאמין
אתה מפרש לי את התורה
הנשמה שלך מול הגוף
פעם תורי פעם תורה
ואני חצי בן חצי בת
ואני חצי ראפ ולפעמים לאט
בקלאס חצי אינטלקטוערס

בא לי לקום בלילה
בא לי לישון ביום
אתה חי לפי הספר


אני חיה את החלום
אם אתה כזה חזק
אז למה אתה בוכה פתאום
אולי כי אתה שומע
את השם שלי בכל מקום

תגיד יכול להיות שאתה שרוט?
היו לי פה כאלו לפניך
תגיד יכול להיות שאתה טעות?
זה היה עושה לי את זה פעם אש עליך
יפה שאתה מנסה להוריד לי ממני
יפה שבסוף זה מוריד לי ממך
יפה שלכולם יש מה להגיד
אז הרמתי את הווליום ל