MENU (C) (4)

See Tình - Hoàng Thuỳ Linh 「Στίχοι」 - μετάφραση ελληνικά

Uầy, uầy, uây, uây. Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay
Anh ơi anh à. Anh bỏ bùa gì mà lại làm em yêu vậy?
Bae, bae, bae, bae. Em nói từ đầu, baby, can you stay?
Mai đi coi ngày. Xem cưới ngày nào thì nhà mình đông con vậy?

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


See Tình - Hoàng Thuỳ Linh 「Στίχοι」

Uầy, uầy, uây, uây. Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay
Anh ơi anh à. Anh bỏ bùa gì mà lại làm em yêu vậy?
Bae, bae, bae, bae. Em nói từ đầu, baby, can you stay?
Mai đi coi ngày. Xem cưới ngày nào thì nhà mình đông con vậy?

[Refrain]
Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui (Ih ạ, ih ạ)
Sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười (Na-na-na)
Nếu em làm như thế trông em có hâm không? (Đi-đi-điên lắm!)
Đem ngay vô nhà thương, đem ngay vô nhà thương
Đem ngay vô nhà anh để thương!

[Pre-Chorus]
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình, tình, tình, tang, tang tính
Tang tình, tình, tình tang, tang, tang
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình đừng tình, toan, toan, tính
Toang tình, mình tình tan, tan, tan, tình

[Chorus]
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?
[Verse 2]
Tới đâu thì tới
Tới đâu thì tới
Em cũng chẳng biết tới đâu (Tới đâu)
Biết yêu là khó
Không yêu cũng khó
Em cũng chẳng biết thế nào (Biết thế nào)
Hôm nay tia cực tím xuyên qua trời đêm
Anh như tia cực hiếm xuyên ngay vào tim (Huh-ah, ooh)
Ấy, ấy, ấy, chết em rồi
Ấy, ấy, chết thật thôi

[Refrain]


Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui (Ih ạ, ih ạ)
Nói thêm một câu nữa có khi khiến anh buồn (Na-na-na)
Nếu em làm như thế trông em có hâm không? (Đi-đi-điên lắm!)
Đem ngay vô nhà thương, đem ngay vô nhà thương
Đem ngay vô nhà anh để thương!

[Pre-Chorus]
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình, tình, tình, tang, tang tính
Tang tình, tình, tình tang, tang, tang
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình đừng tình, toan, toan, tính


Toang tình, mình tình tan, tan, tan, tình

[Chorus]
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?

[Outro]
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình


See Tình - Hoàng Thuỳ Linh 「Στίχοι」 - μετάφραση ελληνικά


WHOA, WHOA, WHOA, WHOA, WHOA. Γιατί το κεφάλι μου γύρισε όταν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά
Ω, εσύ. Τι ξόρκι κάνατε για να με ερωτευτώ;


Bae, bae, bae, bae. Είπα από την αρχή, μωρό, μπορείς να μείνεις;
Θα δω την ημερομηνία αύριο. Πότε είναι η ημέρα του γάμου όταν το σπίτι μου είναι τόσο γεμάτο από παιδιά;

[Επωδός]
Εάν μια πρόταση μπορεί να με κάνει ευτυχισμένο (ih, ih)
Θα μιλήσει όλη την ημέρα χωρίς να σταματήσει για να σας κάνει να γελάσετε (Nanana)
Αν το κάνω αυτό, θα φανώ ζεστό; (Go-Go-Crazy!)
Πάρτε το στο νοσοκομείο αμέσως, φέρετε το δικαίωμα στο νοσοκομείο
Φέρτε το σωστό στο σπίτι σας για να αγαπήσετε!

[Προ-χορωδία]
Τη στιγμή που σε γνώρισα ήταν
Ξέρω ότι βλέπω την αγάπη
Αγάπη, αγάπη, αγάπη, πένθος, πένθος


Πένθος, αγάπη, πένθος, πένθος, πένθος
Τη στιγμή που σε γνώρισα ήταν
Ξέρω ότι βλέπω την αγάπη
Η αγάπη δεν αγαπά, υπολογίζει, υπολογίζει, υπολογίζει
Σε αγαπώ, σε αγαπώ, σε αγαπώ, σε αγαπώ

[Χορωδία]
Ναι ναι
Τι νομίζετε, τι νομίζετε τώρα;
Ναι ναι
Τι νομίζετε, τι νομίζετε τώρα;

[Στίχος 2]
Όπου κι αν πάτε, ελάτε


Όπου κι αν πάτε, ελάτε
Δεν ξέρω πού (πού να πάω)
Το να γνωρίζεις πώς να αγαπάς είναι δύσκολο
Είναι δύσκολο να μην αγαπάς
Δεν ξέρω πώς (ξέρω πώς)
Σήμερα οι υπεριώδεις ακτίνες διεισδύουν στον νυχτερινό ουρανό
Είσαι σαν μια σπάνια ακτίνα φωτός που διαπερνά την καρδιά μου (huh-ah, ooh)
Ναι, αυτό, είμαι νεκρός
Ναι, γεια, είναι νεκρός

[Επωδός]
Εάν μια πρόταση μπορεί να με κάνει ευτυχισμένο (ih, ih)
Λέγοντας μια ακόμη πρόταση μπορεί να με κάνει λυπηρό (Nanana)
Αν το κάνω αυτό, θα φανώ ζεστό; (Go-Go-Crazy!)


Πάρτε το στο νοσοκομείο αμέσως, φέρετε το δικαίωμα στο νοσοκομείο
Φέρτε το σωστό στο σπίτι σας για να αγαπήσετε!

[Προ-χορωδία]
Τη στιγμή που σε γνώρισα ήταν
Ξέρω ότι βλέπω την αγάπη
Αγάπη, αγάπη, αγάπη, πένθος, πένθος
Πένθος, αγάπη, πένθος, πένθος, πένθος
Τη στιγμή που σε γνώρισα ήταν
Ξέρω ότι βλέπω την αγάπη
Η αγάπη δεν αγαπά, υπολογίζει, υπολογίζει, υπολογίζει
Ερωτευμένος, ερωτεύομαι, μαύρισμα, μαύρισμα, αγάπη

[Χορωδία]


Ναι ναι
Τι νομίζετε, τι νομίζετε τώρα;
Ναι ναι
Τι νομίζετε, τι νομίζετε τώρα;

[Outro]
Τη στιγμή που σε γνώρισα ήταν
Ξέρω ότι βλέπω την αγάπηLyrics by Sanderlei

#sanderlei